👉 Płatność przy odbiorze, dostawa do domu 🚛

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności opisuje, w jaki sposób 1gggg.com („Witryna” lub „my”) gromadzi, wykorzystuje i ujawnia Twoje dane osobowe podczas odwiedzania lub dokonywania zakupów w Witrynie.

kontakt
Po zapoznaniu się z tą polityką, jeśli masz dodatkowe pytania, chcesz uzyskać więcej informacji na temat naszych praktyk w zakresie prywatności lub chcesz złożyć skargę, skontaktuj się z nami przez e-mail na adres ggggshop@gmail.com lub pocztą, korzystając z danych podanych poniżej:

Gromadzenie danych osobowych
Gdy odwiedzasz Witrynę, zbieramy pewne informacje o Twoim urządzeniu, Twojej interakcji z Witryną oraz informacje niezbędne do przetworzenia Twoich zakupów. Możemy również gromadzić dodatkowe informacje, jeśli skontaktujesz się z nami w celu uzyskania pomocy technicznej. W niniejszej Polityce prywatności odnosimy się do wszelkie informacje o możliwej do zidentyfikowania osobie (w tym informacje poniżej) jako „dane osobowe”. Zobacz poniższą listę, aby uzyskać więcej informacji o tym, jakie dane osobowe zbieramy i dlaczego.

Informacje o urządzeniu
Cel zbierania danych: dokładne ładowanie Witryny oraz przeprowadzanie analiz użytkowania Witryny w celu optymalizacji naszej Witryny.
Źródło gromadzenia danych: Zbierane automatycznie, gdy uzyskujesz dostęp do naszej Witryny za pomocą plików cookie, plików dziennika, sygnałów nawigacyjnych, znaczników lub pikseli [DODAĆ LUB ODEJMOWAĆ JAKIEKOLWIEK INNE UŻYWANE TECHNOLOGIE ŚLEDZENIA].
Ujawnienie w celach biznesowych: udostępniane naszemu podmiotowi przetwarzającemu Shopify [DODAJ INNYCH DOSTAWCÓW, KTÓRYM UDOSTĘPNIASZ TE INFORMACJE].
Gromadzone dane osobowe: wersja przeglądarki internetowej, adres IP, strefa czasowa, informacje o plikach cookie, jakie witryny lub produkty przeglądasz, wyszukiwane hasła i sposób interakcji z Witryną
Szczegóły zamówienia
Cel gromadzenia danych: dostarczanie produktów lub usług w celu wypełnienia naszej umowy, przetwarzania informacji o płatnościach, organizowania wysyłki i dostarczania faktur i/lub potwierdzeń zamówień, komunikowania się z Tobą, sprawdzania naszych zamówień pod kątem potencjalnego ryzyka lub oszustwa, i gdy jest to zgodne z preferencjami, które nam udostępniłeś, dostarczania informacji lub reklam związanych z naszymi produktami lub usługami.
Źródło kolekcji: zebrane od Ciebie.
Ujawnienie w celach biznesowych: udostępniane naszemu podmiotowi przetwarzającemu Shopify [DODAJ INNYCH DOSTAWCÓW, KTÓRYM UDOSTĘPNIASZ TE INFORMACJE. NA PRZYKŁAD KANAŁY SPRZEDAŻY, BRAMKI PŁATNOŚCI, APLIKACJE DO WYSYŁKI I REALIZACJI].
Zebrane dane osobowe: imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres wysyłki, informacje dotyczące płatności (w tym numery kart kredytowych, adres e-mail i numer telefonu.
Informacje dotyczące obsługi klienta
Cel zbiórki:
Źródło kolekcji:
Ujawnienie w celach biznesowych:
Zebrane dane osobowe
Cel zbierania danych: zapewnienie obsługi klienta.
Źródło kolekcji: zebrane od Ciebie
Ujawnienie w celach biznesowych
Zebrane dane osobowe
[WSTAWIĆ NASTĘPNĄ SEKCJĘ, JEŚLI WYMAGANE JEST OGRANICZENIE WIEKOWE]

Nieletni
Witryna nie jest przeznaczona dla osób poniżej [WSTAWIĆ WIEK]. Nie zbieramy celowo Danych osobowych dzieci. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i uważasz, że Twoje dziecko przekazało nam Dane osobowe, skontaktuj się z nami pod adresem powyżej, aby poprosić o usunięcie.

Udostępnianie danych osobowych
Udostępniamy Twoje dane osobowe usługodawcom, aby pomóc nam świadczyć nasze usługi i wypełniać nasze umowy z Tobą, jak opisano powyżej. Na przykład:

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe, aby zachować zgodność z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami, odpowiadać na wezwanie do sądu, nakaz przeszukania lub inne zgodne z prawem prośby o informacje, które otrzymujemy, lub w inny sposób chronić nasze prawa.
Reklama behawioralna
Jak opisano powyżej, wykorzystujemy Twoje dane osobowe, aby dostarczać Ci ukierunkowane reklamy lub komunikaty marketingowe, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować. Na przykład:

Udostępniamy naszym partnerom reklamowym informacje o korzystaniu z Witryny, zakupach i interakcji z naszymi reklamami na innych stronach internetowych.Zbieramy i udostępniamy niektóre z tych informacji bezpośrednio naszym partnerom reklamowym, a w niektórych przypadkach za pomocą plików cookie lub inne podobne technologie (na które możesz wyrazić zgodę, w zależności od Twojej lokalizacji).
Korzystamy z funkcji Odbiorcy Shopify, aby wyświetlać reklamy na innych stronach internetowych z naszymi partnerami reklamowymi kupującym, którzy dokonali zakupów u innych sprzedawców Shopify i którzy mogą być również zainteresowani naszą ofertą. Udostępniamy również informacje o korzystaniu przez Ciebie z Witryny, Twoim zakupów oraz adres e-mail powiązany z Twoimi zakupami w Shopify Audiences, za pośrednictwem którego inni handlowcy Shopify mogą składać oferty, które mogą Cię zainteresować.


Korzystanie z danych osobowych
Używamy Twoich Danych Osobowych, aby świadczyć Ci nasze usługi, które obejmują: oferowanie produktów na sprzedaż, przetwarzanie płatności, wysyłkę i realizację Twojego zamówienia oraz informowanie Cię na bieżąco o nowych produktach, usługach i ofertach.

Podstawa prawna
Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”), jeśli jesteś mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), przetwarzamy Twoje dane osobowe na następujących podstawach prawnych:

[WŁĄCZ WSZYSTKIE, KTÓRE MAJĄ ZASTOSOWANIE DO TWOJEGO BU

SINESS]

Twoja zgoda;
Wykonanie umowy między Tobą a Witryną;
Zgodność z naszymi zobowiązaniami prawnymi;
Aby chronić Twoje żywotne interesy;
W celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;
Dla naszych prawnie uzasadnionych interesów, które nie są nadrzędne w stosunku do Twoich podstawowych praw i wolności.
zatrzymanie
Kiedy składasz zamówienie za pośrednictwem Witryny, zachowamy Twoje dane osobowe w naszej dokumentacji, chyba że poprosisz nas o usunięcie tych informacji.Aby uzyskać więcej informacji na temat prawa do usunięcia, zapoznaj się z sekcją „Twoje prawa” poniżej.

Automatyczne podejmowanie decyzji
Jeśli jesteś mieszkańcem EOG, masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, które opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu), gdy to podejmowanie decyzji wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w inny sposób istotnie na Ciebie wpływa.

[NIE] angażujemy się we w pełni zautomatyzowane podejmowanie decyzji, które ma skutki prawne lub w inny sposób istotne, z wykorzystaniem danych klientów.

Nasz podmiot przetwarzający Shopify wykorzystuje ograniczone zautomatyzowane podejmowanie decyzji, aby zapobiegać oszustwom, które nie mają na Ciebie wpływu prawnego ani w inny sposób istotnego.

Usługi zawierające elementy zautomatyzowanego podejmowania decyzji obejmują:

Tymczasowa czarna lista adresów IP powiązanych z powtarzającymi się nieudanymi transakcjami. Ta czarna lista jest dostępna przez niewielką liczbę godzin.
Tymczasowa czarna lista kart kredytowych powiązanych z adresami IP umieszczonymi na czarnej liście. Ta czarna lista jest dostępna przez niewielką liczbę dni.
Sprzedaż danych osobowych
[WŁĄCZ TĘ SEKCJĘ, JEŚLI TWOJA FIRMA PODLEGA KALIFORNIJSKIEJ USTAWIE O PRYWATNOŚCI KONSUMENTÓW I SPRZEDAJE DANE OSOBOWE ZGODNIE Z OKREŚLONĄ PRZEZ KALIFORŃSKĄ USTAWĘ O PRYWATNOŚCI KONSUMENTÓW]

Nasza Witryna sprzedaje dane osobowe zgodnie z definicją zawartą w kalifornijskiej ustawie o ochronie prywatności konsumentów z 2018 r. („CCPA”).

[Wstawić:

kategorie sprzedawanych informacji;
W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z ODBIORCÓW SHOPIFY: informacje o korzystaniu z Witryny, zakupach oraz adres e-mail powiązany z zakupem
instrukcje dotyczące możliwości rezygnacji ze sprzedaży;
czy Twoja firma sprzedaje informacje o nieletnich (poniżej 16 roku życia) i czy uzyskasz zgodę potwierdzającą;
Jeśli zapewniasz zachętę finansową do sprzedaży informacji, podaj informacje o tym, czym jest ta zachęta.]
the

Twoje prawa
[WSTAWIĆ PONIŻSZĄ SEKCJĘ, JEŚLI TWÓJ SKLEP ZNAJDUJE SIĘ W EUROPIE LUB JEŚLI MASZ KLIENTÓW W EUROPIE]

RODO
Jeśli jesteś mieszkańcem EOG, masz prawo dostępu do przechowywanych przez nas Danych Osobowych na Twój temat, przeniesienia ich do nowej usługi oraz żądania poprawienia, aktualizacji lub usunięcia Twoich Danych Osobowych. Aby skorzystać z tych praw, skontaktuj się z nami za pomocą powyższych danych kontaktowych

Twoje dane osobowe będą początkowo przetwarzane w Irlandii, a następnie zostaną przesłane poza Europę w celu przechowywania i dalszego przetwarzania, w tym do Kanady i Stanów Zjednoczonych.Aby uzyskać więcej informacji na temat zgodności przesyłania danych z RODO, zobacz RODO Shopify

CCPA
Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, masz prawo dostępu do przechowywanych przez nas danych osobowych na Twój temat (znanych również jako „Prawo do wiedzy”), przeniesienia ich do nowej usługi oraz żądania poprawienia Twoich Danych osobowych , zaktualizowane lub usunięte. Jeśli chcesz skorzystać z tych praw, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych powyżej

Jeśli chcesz wyznaczyć upoważnionego agenta do składania tych wniosków w Twoim imieniu, skontaktuj się z nami pod powyższym adresem.

ciasteczka
Plik cookie to niewielka ilość informacji, które są pobierane na Twój komputer lub urządzenie podczas odwiedzania naszej Witryny. Używamy wielu różnych plików cookie, w tym funkcjonalnych, wydajnościowych, reklamowych i mediów społecznościowych lub plików cookie dotyczących treści. Pliki cookie poprawiają komfort przeglądania dzięki pozwalają witrynie zapamiętać Twoje działania i preferencje (takie jak login i wybór regionu). Oznacza to, że nie musisz ponownie wpisywać tych informacji za każdym razem, gdy wracasz na stronę lub przechodzisz z jednej strony na drugą. Pliki cookie również dostarczają informacji o tym, jak ludzie korzystają z witryny, na przykład, czy odwiedzają ją po raz pierwszy, czy też często ją odwiedzają.